Πρόσβαση

Λεωφορεία για το χώρο

Από Ομόνοια: Β18 (από Μενάνδρου) – Μέσω Πέτρου Ράλλη –στάση Νερό

Από Μετρό Αιγάλεω:

  • 820, στάση Σχολείο
  • 848 (τοπικό), στάση Σχολείο

Από Πειραιά:

  • 843 (Σταθμός ΗΣΑΠ) -στάση Ταμπούρια
  • 824,825,826 -στάση Χαλκηδόνα
  • 871, μέσω Εθν. Αντιστάσεως - στάση Χαλκηδόνα