ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Λεωφορεία:

Από Ομόνοια Β18, Γ18 (οδός Μενάνδρου) Έως το τέρμα του λεωφορείου
Από Πειραιά Β43 (Σταθμός Ηλεκτρικού) Έως το τέρμα του λεωφορείου