Πρόσβαση

Λεωφορεία:

Από Ομόνοια Β18, Γ18 (Μενάνρδου) Έως το τέρμα του λεωφορείου
Από Πειραιά Β43 (Σταθμμός Ηλεκτρικού) Έως το τέρμα του λεωφορείο