ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

..........._Πετρούλια Γεωργία τηλ. 6974040675 - 2109956475  email:  gpetroulia93@gmail.com
..........._Βάρβογλης Δημήτρηςτηλ. 6937749142    email:  dimitris.varvoglis@yahoo.com

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
............_
email:   xdaradimos@yahoo.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

............_email:   marianna.art@gmail.com